Årsmøte 25. mai kl 18:00

Tid/sted: tirsdag 23.05.20 kl. 18:00 i PULS-bygget på Skjønhaug

Sak 1   Åpning v/leder

Sak 2   Konstituering

Sak 3   Årsmeldinger sesongen 2020/2021

Sak 4   Regnskap 2020

Sak 5   Budsjett 2021

Sak 6   Valg

Grunnet Corona-situasjonen har vi behov for å vite hvor mange som kommer.

Send mail til post@hktrogstad.no hvis du har tenkt deg en tur ;-).

Vel møtt!

For HK Trøgstad -97