FORELDREVETTREGLER

• Møt opp på trening og kamper – Barna ønsker dette!
• Vær engasjert, men positiv!
• Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
• Gi oppmuntring både i medgang og motgang – Ikke gi kritikk!
• Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
• Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – Ikke press!
• Respekter lagleders bruk av spillere!
• Ikke kom med negative tilrop under kamp – Dette høres også av spillerne, og kan virke sårende!
• Støtt dommeren – Ikke kritiser dommeravgjørelser!
• Ikke kritiser sekretariatet – Dette er foreldre på dugnad!
• Vis respekt ovenfor våre motstandere, både på og utenfor banen!
• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du!
• Vær en god rollemodell for ditt og andres barn!

Gjentatte brudd på våre foreldrevettregler kan medføre bortvisning og karantene fra hallen, slik at du ikke får sett ditt barn spill!