UTSATT grunnet COVID-19! Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt for årsmøtet så snart vi vet noe mer.

UTSATT grunnet COVID-19!

Tid/sted: Onsdag 25.03.19 kl. 19:00 Samfunnsdelen i Trøgstadhallen

Sak 1   Åpning v/leder

Sak 2   Konstituering

Sak 3   Årsmeldinger sesongen 2019/2020

Sak 4   Regnskap 2019

Sak 5   Budsjett 2020

Sak 6   Valg

Vel møtt!

For HK Trøgstad -97