Innkalling til årsmøte 20.03.18 kl 20:00

Tid/sted: Tirsdag 20.03. 18 kl. 20:00 Samfunnsdelen i Trøgstad hallen

 

Sak 1   Åpning v/leder

Sak 2   Konstituering

Sak 3   Årsmeldinger sesongen 2017/2018

Sak 4   Regnskap 2017

Sak 5   Budsjett 2018

Sak 6   Valg

Vel møtt!

For HK Trøgstad -97

Helle Skrattalsrud, sekretær

HK Trøgstad